PŘIBYSLAV | POLIČKA | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Dovolte mi,

pozvat Vás, všechny příznivce silniční cyklistiky, po roční odmlce, na 24.ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2021.

Jednotlivé etapy letošního ročníku mají start i cíl v Přibyslavi, Poličce a 2x v Bystřici nad Pernštejnem. Tratě jednotlivých etap jsou vedeny na okruzích v okolí jednotlivých etapových měst a jsou velmi výhodné nejen pro samotné cyklisty, ale i pro diváky, kteří mají možnost častěji sledovat cyklisty v akci.

S uspořádáním závodu byly potíže hlavně s využitím některých silničních úseků, které budou v termínu závodu, ať již opravovány nebo bude po nich vedena objízdná trasa. Taky se nám podařilo, na žádost několika týmu, posunout závod o jeden týden dopředu oproti původnímu termínu. Důvodem byl termín společného silničního mistrovství SR - ČR "U23", který se kryl s poslední etapou Vysočiny.

Závod se skládá opět ze čtyř etap, celkem bude absolvováno 465,1 km a musí se překonat 7.685 výškových metrů.

Milan Plocek - ředitel závodu 

Všichni účastníci závodu včetně doprovodu jsou povinni při prezentaci předložit vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU VE VZTAHU KE COVIDU-19 včetně souvisejících dokumentů . Bez předloženého formuláře nebude umožněna účast.

Země s nízkým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.