Covid-19 čestné prohlášení pro účastníky závodu

24.07.2021
Všichni účastníci závodu včetně doprovodu jsou povinni při prezentaci předložit vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU VE VZTAHU KE COVIDU-19 včetně souvisejících dokumentů . Bez předloženého formuláře nebude umožněna účast.