Zdravotní problémy během letošního ročníku způsobeny kontaminovanou vodou v Poličce

06.08.2019

Dle dnešního sdělení provozovatele vodovodní sítě v Poličce společnosti VHOS a.s., Moravská Třebová, byly v souvislosti se zjištěním zvýšeného výskytu zdravotních komplikací v Poličce, zejména na sídlišti Hegerova a v okolí dne 5. 8. 2019 odebrány vzorky vody na vodovodní síti i ve zdrojích V6 (lokalita Mánesova) a V7 (lokalita Hegerova). Z důvodu možného bakteriálního znečištění byl provozovatelem preventivně odstaven vrt V6 a vrt V7 dokud nebudou známé konečné výsledky rozboru vody z těchto zdrojů. Zahájeno bylo odkalování sítě a akumulací, které jsou na trase proudění vody. Voda bude do Poličky dodávána pouze ze zdrojů Čistá a Sebranice, která nevykazuje žádné znečištění. Vzorky vody byly dále dnes 6. 8. 2019 doručeny do specializované laboratoře na virologické vyšetření, výsledky budou známy zítra dne 7. 8. 2019.

Celá situace je řešena ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, územní pracoviště Svitavy.

Do doby, než budou známy kompletní rozbory vody a případně stanovena příslušná opatření KHS Svitavy, doporučujeme občanům města Poličky z preventivních důvodů převařování vody, a to na celém území města Poličky.

Kvalita vody na vodovodní síti bude dále prověřována a občané Města Poličky budou informování o dalších zjištěních a postupech pomocí webových stránek obcí a místního rozhlasu.

Pavel Štefka
místostarosta města Poličky Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

Další informace na: Informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Polička

Vyjádření provozovatele vodovodní sítě v Poličce:

https://www.vhos.cz/cs/stranky-mimo-strukturu/prohlaseni-k-mimoradne-situaci-tykajici-se-kvality-vody-na-vodovodu-policka-pomezi-kvetna

Zdroj: https://policka.org