NOVINKY


 

Všichni účastníci závodu včetně doprovodu jsou povinni při prezentaci předložit vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU VE VZTAHU KE COVIDU-19 včetně souvisejících dokumentů . Bez předloženého formuláře nebude umožněna účast.

Země s nízkým rizikem nákazy
Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání při hraniční kontrole.
Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.