ROZPIS ZÁVODU

Pořadatelé

TJ Slovan Žďár nad Sázavou

firma PLOCEK Žďár nad Sázavou 

Ředitel závodu

Milan Plocek


Žďár nad Sázavou

Hlavní rozhodčí

Pavel Raus


Sobotovice

Technický ředitel

Milan Plocek ml.


Vepřová

TERMÍN A PROGRAM ZÁVODU

29. ČERVENCE 2021

Přibyslav

1.ETAPA

122 km

2.ETAPA

131,2 km

31. ČERVENCE 2021

Bystřice nad Pernštejnem

3.ETAPA

129,6 km

1. SRPNA 2021

Bystřice nad Pernštejnem

4.ETAPA

82,3 km

STARTUJÍ

muži "U23" a "Elite" --- 4 až 6-ti členná družstva (klubová, smíšená, regionální).
Přihlásit se mohou i jednotlivci, kteří budou zařazeni do MIX družstev při prezentaci.

PŘIHLÁŠKY

do 23.7.2021 - pouze na přiloženém formuláři " PŘIHLÁŠKA "

NEPŘIHLAŠOVAT přes ČSC

V přihlášce musí být uvedeno :

 1. celé jméno závodníka
 2. národnost
 3. klubová příslušnost 
 4. UCI ID kód

PODMÍNKA STARTU

Závodu se mohou zúčastnit závodníci, kteří mají platnou licenci pro rok 2021. 

Všichni účastníci závodu včetně doprovodu jsou povinni při prezentaci předložit vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU VE VZTAHU KE COVIDU-19 včetně souvisejících dokumentů . Bez předloženého formuláře nebude umožněna účast.


Zahraniční účastníci nejsou pořadatelem zdravotně pojištěni, proto se každý musí prokázat zdravotním pojištěním pro pobyt v ČR.

KANCELÁŘ ZÁVODU - PREZENTACE (JURY)

Střední škola obchodní - ulice Komenského 10 ** Žďáru nad Sázavou (po dobu závodu) 

Výdej startovních čísel dne 29.7.2021 od 8.30 do 9.15 hodin. 

Porada vedoucích družstev v kanceláři závodu 29.7.2021 v 10.15 hodin. 

STARTOVNÍ ČĺSLA

Každý závodník obdrží dvě zádová a jedno rámové startovní číslo, která bez jakýchkoliv úprav musí nosit po celou dobu závodu. 

Za ztracené či poškozené startovní číslo bude účtována náhrada 300,- Kč.

PŘEDPIS

Závod se jede podle platných pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Etapy se jedou za normálního silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení Zák.č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti Rozpisu z důvodu nepředvídaných okolností.

PODPISOVÉ ARCHY

Každý závodník je povinen se osobně podepsat nejpozději 15 minut před startem každé etapy do podpisových archů, které budou k dispozici v prostoru startu. 

HODNOCENÍ ZÁVODU

A. Soutěž jednotlivců 

V závodě budou hodnoceni pouze ti závodníci, kteří dokončí jednotlivé etapy v časovém limitu 10% z času vítěze etapy. 

Tento limit může být z důvodu nepředvídaných okolností upraven či zrušen. 

Vítězem této soutěže se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap včetně bonifikací a trestů.

Bonifikace - pořadí v etapě:

 1. 10 s.
 2. 6 s.
 3. 4 s.

V případě rovnosti časů v celkovém hodnocení u více závodníků rozhoduje:

 • a/ nižší součet umístění v jednotlivých etapách 
 • b/ lepší umístění v poslední etapě

Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat.

B. Soutěž bodovací 

Po dojezdu každé etapy obdrží závodníci v cíli tyto body:

 1. 25 b.
 2. 20 b.
 3. 16 b.
 4. 14 b.
 5. 12 b.
 6. 10 b.
 7. 9 b.
 8. 8 b.
 9. 7 b.
 10. 6 b.
 11. 5 b.
 12. 4 b.
 13. 3 b.
 14. 2 b.
 15. 1 b.

Vítězem soutěže se stane závodník s nejvyšším součtem bodů.

Při rovnosti bodů u více závodníků v celkovém hodnocení rozhoduje:

 • a/ vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
 • b/ lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivců

Vedoucí závodník této soutěže obdrží fialový trikot, ve kterém je povinen startovat.

C. Soutěž vrchařská

Vítězem soutěže se stane závodník s nejvyšším součtem bodů.

Bodování na VP :

 1. 4 b.
 2. 2 b.
 3. 1 b.

Při rovnosti bodů u více závodníků v celkovém hodnocení rozhoduje:

 • a/ vyšší počet vítězství v jednotlivých prémiích
 • b/ lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivců

Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinen startovat.

D. Soutěž družstev

Hodnocení družstev se v jednotlivých etapách se provádí součtem individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.

V případě rovnosti časů v klasifikaci etapy, jsou příslušná družstva rozdělena:

 • a/ podle lepšího součtu umístění nejlepších tří závodníků družstva v dané etapě
 • b/ podle umístění jejich nejlepšího závodníka v cíli příslušné etapy

Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva, dosažených ve všech hodnocených etapách.

V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci rozhoduje:

 • a/ vyšší počet 1.míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách
 • b/ dále vyšší počet 2.míst atd.

Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka družstva v celkovém pořadí soutěže jednotlivců.

Družstvo redukované na méně než 3 členy je z hodnocení vyloučeno.

Pořadí priority trikotů:

 • a/ žlutý
 • b/ fialový
 • c/ zelený

V případě, že některý závodník je držitelem více trikotů, bude trikot poskytnut dalšímu jezdci v pořadí té dané soutěže.

ZNAČENÍ TRATĚ

Bude provedeno žlutou barvou na vozovce.

Značení kilometráže, vrchařských prémií a bufetu, bude provedeno tabulemi na pravé straně
vozovky.

Cíl bude označen žlutou páskou na vozovce a transparentem s nápisem CĺL.

Cíl etapy : 20 - 10 - 5 - 4 - 3 - 2 km.
Poslední km bude označen červeným praporkem a tabulí 1 km.

Vrchařská prémie : 1 km, 200 m, 100 m, PRÉMIE.

Další :

 • 0. km - reálný start
 • 30. km - občerstvení z doprovodných vozidel (začátek)
 • posledních 20 km - občerstvení z doprovodných vozidel (konec)

Závodník, který bude postižen pádem či defektem v posledních třech kilometrech etapy, obdrží v cíli čas skupiny, ve které se v tomto okamžiku nacházel.

ZDRAVOTNĺ ZAŘÍZENĺ

 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155
 • poliklinika Žďár nad Sázavou - ul.Studentská : 566 690 210
 • nemocnice Nové Město na Moravě - ul.Žďárská : 566 801 111
 • poliklinika Bystřice nad Pern. - ul.Zahradní : 566 688 221
 • nemocnice Polička - ul.Eimova : 461 722 700

MECHANICKÁ VOZIDLA

Označení vozidel se vydává v kanceláři závodu nejpozději 1 hodinu před startem na předložení licence funkcionáře.
Do konvoje budou zařazena pouze vozidla, která vyhovují čl.S0337 pravidel cyklistiky pro závody na silnici.
Pořadí pro první etapu bude losováno na poradě vedoucích družstev.

DOPINGOVÁ KONTROLA

Bude prováděna podle Pravidel lékařské kontroly UCI.

CENY

CELKOVÉ POŘADÍ

 1. 4500 Kč
 2. 3200 Kč
 3. 2500 Kč
 4. 1800 Kč
 5. 1200 Kč
 6. 700 Kč
 7. 500 Kč
 8. 400 Kč

BODOVACÍ SOUTĚŽ

 1. 2000 Kč
 2. 1500 Kč
 3. 1000 Kč
 4. 700 Kč
 5. 500 Kč

VRCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

 1. 2000 Kč
 2. 1500 Kč
 3. 1000 Kč
 4. 700 Kč
 5. 500 Kč

1.ETAPA | 4.ETAPA

 1. 4000 Kč
 2. 3000 Kč
 3. 1700 Kč
 4. 900 Kč
 5. 700 Kč
 6. 500 Kč
 7. 300 Kč
 8. 200 Kč

2.ETAPA | 3.ETAPA

 1. 4500 Kč
 2. 3200 Kč
 3. 2000 Kč
 4. 1100 Kč
 5. 800 Kč
 6. 700 Kč
 7. 500 Kč
 8. 300 Kč

Rozpis tohoto závodu byl schválen STK ČSC.

Milan Plocek v.r. - ředitel závodu